Thema WindDay Conference 2017: Building Wind Capacity

NWEA en TKI Wind op Zee nemen u op de WindDay Conference mee terug naar de schoolbanken. Innovaties en uitdagingen voor de komende jaren staan centraal. Vooral op het gebied van nieuwe ontwikkelingen, omgevingsvraagstukken en technische mogelijkheden zullen presentaties worden gegeven. Wij willen anders dan voorgaande jaren het accent leggen op leren en nieuwe kennis opdoen. Daarnaast kunt u in werksessies actief uw mening geven en ervaringen delen.

Het onderstaande programma is nog onder voorbehoud. NWEA en TKI Wind op Zee hebben een overweldigend aantal aanmeldingen voor sprekers ontvangen. We proberen zo veel mogelijk mensen een plek te geven. Mocht er onverhoopt geen plek voor u in het programma zijn? Niet getreurd, we spreken graag de mogelijkheden voor de grote WindEurope Conference & Exhibition in november met u door.

De Wind op Zee sessies tijdens de WindDay zijn Engelstalig en de Wind op Land delen zijn in het Nederlands. Programma-onderdelen die gaan over zowel windenergie op land als zee zijn in het Engels. Plenaire sessies zijn afwisselend in het Engels of het Nederlands.

De WindDay 2017 bestaat alleen uit een conferentie. Wij hebben bewust gekozen voor één dag zonder beurs om later dit jaar in november uit te kunnen pakken met de Dutch Village beursruimte tijdens de WindEurope Conference & Exhibition.

 

Het programma van de WindDay op 14 juni 2017:

9:00 Registratie
9:30 Opening; Dagvoorzitter is wederom Aldith Hunkar; met een keynote speech of Giles Dickson (WindEurope) en interviews with Ernst van Zuijlen (TKI Wind op Zee) en Hans Timmers (NWEA)
10:30 Koffie break
 10:45 Kennissessies
Kansen door samenwerking met omwonenden
Zaal oranje
Acht op de tien Nederlanders is voorstander van meer windenergie. Toch stuiten veel windprojecten lokaal op weerstand. Wat zijn de redenen hiervoor, en op welke manier kunnen omwonenden worden betrokken in de belangenafweging voor duurzame energie? Tijdens deze sessie leert u van goede voorbeelden uit de praktijk en over nieuwe (interactieve) instrumenten.
Nederlands gesproken.
Sprekers:
Marijn van der Pas (NWEA),
Anne Melchers (Eneco),
Hansje Hooghiemstra (Tygron),
Rob Rietveld (NLVOW/NPBO).
Windenergie en energieopslag een veel belovende kans
Zaal groen
De combinatie van windenergie en energieopslag lijkt veelbelovend. Om de werkelijke toegevoegde waarde van opslag bij windenergie te onderzoeken hebben Windunie, Energy Storage NL, DNV en Greenchoice gezamenlijk een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.
Nederlands gesproken
Sprekers:
Hans van der Spek (FME)  Meer lezen
Offshore Wind Innovators
Zaal paars
Vandaag lanceren we de Offshore Wind Innovators community. Dit is de eerste community voor MKB-ondernemers, corporates, financiële organisaties en bedrijfslocaties rondom ondernemers gerelateerde innovatievraagstukken. Hoe kom je aan financiering? Welke bedrijven leveren innovatieve oplossingen? Hoe introduceer je je product met succes in deze markt? In deze sessie presenteren we oplossingen voor alle innovatie uitdagingen.
Engels gesproken
Sprekers:

Martin Weissmann (InnovatieLink)
Trends in the offshore wind system
Zaal blauw
A strong image of offshore wind in the North Sea. The following areas will be covered; policy development, electrification of our electricity system, storage of wind energy, connection to the grid and multi-functional use of the North Sea.
Engels gesproken
Chair:
Ernst van Zuijlen (TKI Wind op Zee)
Sprekers:
Jan van der Tempel (DOT),
Wouter Dirks (Van Oord),
Rob van der Hage (TenneT),
Martine Verweij (North Sea Energy Lab).
12:00 Lunch
 13:00 Kennissessies
Wat u moet weten over Europa en beïnvloeding windstandpunten
Zaal paars
Tijdens deze sessie gaat Joël Meggelaars (WindEurope) met u in gesprek over de werkwijze van Europe, welke onderwerpen momenteel interessant zijn voor de windbranche en waar WindEurope zich momenteel op richt.
Sprekers:
Joël Meggelaars (WindEurope), Ruud Kempener (Europese Commissie)
R&D projects and required technical developments
Zaal blauw
The first part of this masterclass introduces some magnificent innovations in offshore wind farms. The second part is interactive. With the speakers and the audience chair Bob Meijer identifies the offshore wind research topics that should be studied and included in short term R&D programs.
Chair:
Bob Meijer (TKI Wind op Zee)
Speakers: :
Michel Kurstjens (SIF),
André Rauwerda (DNV GL),
Peter Eecen (ECN),
Paul van Kempen (KEC),
Ferry Visser (Stork).
MBO en HBO Wind opleidingen in Nederland CAREER
Zaal oranje

Ontmoeting tussen de sector en opleidingen met een aantal korte pitches over o.a. de activiteiten van CAREER en bestaande initiatieven van opleidingen. De pitches benoemen kansen en knelpunten om zo te komen tot een prikkelende discussie en inventarisatie van behoeften.
Sessieleider:
Erwin Coolen (Outsmart)
Sprekers:
John Baken (TKI Wind op Zee),
Stieneke Boerma (Noorderpoort College),
Louise van der Heijden (Centre of Expertise Delta Technology).
The cost reduction approach
Zaal groen
Both TKI Wind op Zee as NWEA have conducted surveys on cost reduction. What can onshore wind learn from the cost reduction that has been realised in offshore wind?
Sessieleider:
Aldith Hunkar
Speakers:
Ernst van Zuijlen (TKI Wind op Zee),
Hans Rijntalder (Pondera).
14:15 Netwerkpauze
14:30 Kennissessies
Uitdagingen Netten
Zaal groen
Binnen de energietransitie hebben de uitdagingen voor netinfrastructuur een centrale rol.
Welke uitdagingen dat zijn komen tijdens deze sessie aan de orde.
Sprekers:
Leon Straathof,
Martin Ars (Nuon),
Frans de Rijke (Liander)
en een deskundige van TenneT.
Lees meer
Succesvolle strategieën voor de energietransitie
Zaal paars
Met welke strategie bereik je je doelstelling? Hoe maak je een goede analyse van het speelveld? Welke middelen zet je in?
In deze sessie laat Greenpeace aan de hand van recent voorbeeld zien hoe zij proberen hun doelstellingen te bereiken.
Spreker:
Willem Wiskerke (GreenPeace)
Samenwerking en afstemming qua veiligheid opleidingseisen de (on)mogelijkheden
Zaal oranje
Doel van deze kennissessie is het uitwisselen van overtuigingen, kennis, ervaringen en deskundigheid op het gebied van het organiseren van veiligheid in de Offshore Wind sector m.b.t. trainingen en opleidingen.
Sprekers:
Twan van Tilburg (STC-KNRM)
Lees meer
The North Sea strategy
Zaal blauw
Several speakers present in this masterclass their vision on the spatial planning of the North Sea and the road to implementation.
Chair:
Aldith Hunkar
Sidekick:
Ernst van Zuijlen (TKI Wind op Zee)
Speakers:
Michiel Muller (Ecofys,
Jasper Hugtenburg (H+N+S architecten),
René Peters (TNO),
Jan Matthijsen (PBL).
Lees meer
16:00 Plenaire Afsluiting Windturbine fabrikanten aan het woord

De markt groeit en er moeten meer aanbieders tot de markt toetreden om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. Welke initiatieven zijn op windturbine gebied in Nederland?

Dagvoorzitter:
Aldith Hunkar

Sprekers:
Maarten de Vries (Roland Berger),
Henk Werkman (Vestas),
Huib Morelisse (Lagerwey),
Bram van Noort (Enercon),
Mikael Jakobsson (2B Energy),
Alexander Morber (Nordex),
Andreas von Bobart (General Electric).

Lees meer

17:00 Borrel