Het programma van de WindDays op

13 en 14 juni 2018:

 

Key Note speeches door vertegenwoordigers van:

 • Landelijk bestuur en politiek: Windenergie in energieakkoord 2.0; uitdagingen en targets
 • International energiebeleid: ‘Wind, Europe’s future Energy supply’
 • Bedrijfsleven en wetenschap: business opportunities en technische ontwikkelingen

Tijdens de twee dagen is er voldoende ruimte voor netwerken en een bezoek aan de beurs en de diverse standhouders.

Parallelbijeenkomsten:

 

Windenergie algemeen

 • Marktontwikkelingen, trends
 • Windenergy and Europe’s Power Supply in 2050
 • Public affairs en acceptance
 • Paris and Bonn Agreements
 • The Economic Power of Wind
 • Systeemintegratie
 • Innovaties aan turbine
 • Life Time
 • Finance/ Financiering  en SDE+
 • H&S
 • HRM/ Werken in wind: opleidingen, training en recruiting
 • Supply chain
 • Kostprijsreductie: innovatie en efficiencyverbetering

 

Wind offshore

 • Tenders
 • Balance of plant
 • Logistics
 • Installation
 • O&M
 • Ecology
 • Special topics

 

Wind op land

 • Regionale klimaatplannen en nationale doelen
 • Het NWEA manifest in de praktijk
 • De realisatie van 6.000 MW in 2020
 • Lokale duurzaamheid: belangrijke rol voor coöperaties
 • Ecologie: stand van zaken m.b.t. onderzoek, monitoring en mitigatie
 • Participatie: praktijkervaringen, do’s and don’ts
 • Wetenschap en technologie
 • Ambities WOL na 2020; ruimtelijke en maatschappelijke mogelijkheden