Sprekers WindDays 2017

Jan van der Tempel

Jan van der Tempel

Directeur van De Oude Bibliotheek Academy

Jan van der Tempel werkt al zijn hele carrière in offshore wind. Eerst als projectingenieur bij Boskalis, daarna in verschillende rollen bij de TU Delft waar hij ook op het onderwerp promoveerde. Tijdens die periode bedacht en ontwikkelde hij de Ampelmann. Deze uitvinding bouwde hij uit tot een bedrijf dat wereldwijd opereert. Op dit moment is Jan directeur van De Oude Bibliotheek Academy in Delft, een instituut dat opleidingen verzorgt voor de offshore energie-industrie. Daarnaast ontwikkelt hij met DOT een innovatieve offshore turbine die zeewater pompt.

Hansje Hooghiemstra

Hansje Hooghiemstra

Trainer en project medewerker bij Tygron

Hansje Hooghiemstra is werkzaam bij Tygron als trainer en project medewerker. Voor alle thema’s die in de Tygron Engine aan bod komen geldt dat haar achtergrond van Climate and Management goed van pas komt. Tygron heeft 3D gebiedsinrichting software ontwikkeld waarin de effecten van ingrepen op de omgeving direct zichtbaar gemaakt worden voor alle betrokken stakeholders. Bijvoorbeeld het effect van het plaatsen van een windmolen of het bouwen van een flat wordt direct doorgerekend op de ingegeven indicatoren zoals het budget en een bouwopgave. Vandaag ligt de focus op een energietransitie casus. We delen graag onze ervaring over het inzetten van de tool en de meerwaarde die het gebruik kan betekenen voor de betrokken partijen.

André Rauwerda

André Rauwerda

Principal Consultant at DNV GL

André Rauwerda (MBA) is Principal Consultant en heeft meer dan 18 jaar ervaring in de internationale energie (elektriciteits) industrie. Sinds februari 2006 is hij bij DNV GL Energy actief in verschillende rollen in consulting, lijnmanagement, business development, account management en project management. Zijn ervaring omvat technische due diligence onderzoeken, transmissie & distributie systemen, en nieuwe energie technologieën. Daarnaast is hij betrokken bij operationeel risico management, het modelleren van investeringen, markt studies, opwek expansie studies, en risico beoordelingen. Voordat hij bij DNV GL kwam, werkte hij bij Nuon waar hij verschillende rollen heeft vervuld in sales, concern strategie, energiehandel en risico management.

Louise van der Heijden

Louise van der Heijden

Procesmanager bij Centre of Expertise Delta Technology

Louise van der Heijden is als econoom afgestudeerd aan Tilburg University met als specialisatie regionale economie. Zij heeft ruime ervaring met project- concept-, en procesontwikkeling op het snijvlak van onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Momenteel is zij werkzaam als kwartiermaker Centre of Expertise Water & Energy, procesmanager Centre of Expertise Delta Technology en procesmanager Delta Platform. HZ University of Applied Sciences is aanjager en penvoerder  van deze initiatieven. Zij hebben gemeen dat zij opleidingsinstituten verbinden aan relevante maatschappelijke veranderingsprocessen, die gevolgen hebben voor de kwalitatieve en/of kwantitatieve vraag naar toekomstige professionaliteit. Offshore Wind is daar een voorbeeld van.

Leon Straathof

Leon Straathof

Zelfstandig adviseur bij Straathof Advies – Energie in transitie

Leon Straathof werkte vanaf 1992 bij Siemens en ENGIE Services (GTI / Cofely). Zijn innovatieve focus lag de afgelopen tien jaar op smart grids en netinpassing van windparken. Daarbij was het zijn taak om verbindingen te leggen met de vele stakeholders in de energiesector, als proeftuinambassadeur binnen de nationale innovatie­programma’s voor smart grids.

Sinds kort begeleidt Leon organisaties bij het vinden van hun weg naar een duurzame inrichting van hun energiehuishouding, op basis van zijn eigen visie op de energiesector. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaring met verduurzaming, flexibilisering en decentralisatie van de energievoorziening, duurzame gebiedsontwikkeling, visievorming en programma­management.

Bob Meijer

Bob Meijer

Bob Meijer heeft ruim 20 jaar ervaring als leider van multidisciplinaire teams en projecten. Hij is natuurkundige en heeft zich gespecialiseerd in grenslaag meteorologie. Sinds 2007 is hij actief in de offshore windenergie sector in de ontwikkeling van projecten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Sinds 2013 is hij Programmadirecteur van het TKI Wind op Zee. Het TKI Wind op Zee is een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee faciliteert daartoe onderzoek, ontwikkeling, demonstratie, valorisatie, kennisoverdracht, (internationale) samenwerking, opleidingen en marktontwikkeling en versterkt zo de kostenreductie en economische impact van windenergie op zee.

Anne Melchers

Anne Melchers

Ontwikkelaar Wind op Land bij Eneco

Anne Melchers is vijf jaar in de windenergie actief. Bij Joulz startte ze als accountmanager voor parkbekabeling, maar het ontwikkelwerk kwam steeds meer naar de voorgrond. Via middelgrote windturbines verhuisde ze naar wind offshore en ze is nu drie jaar ontwikkelaar wind onshore. Wat haar drijft is om per project te zoeken naar de manier om de omgeving aan een windproject te verbinden. Anne heeft naast het ontwikkelen van windprojecten expertise op het gebied van procesparticipatie, de Omgevingswet en de koppeling tussen opwek en afname van duurzame energie.

Jan Matthijsen

Jan Matthijsen

Onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Jan Matthijsen werkt als onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politieke besluitvorming met analyses en verkenningen rond milieu, ruimte en natuur. Jan heeft als fysisch oceanograaf en meteoroloog van origine affiniteit met wind-op-zee. Zijn huidige werkveld ligt op het gebied van klimaat, energie en luchtkwaliteit. Hij is projectleider van het PBL onderzoek Energie & Ruimte, een programma dat zich richt op vragen rond de energietransitie en ruimtelijke aspecten daarvan. De scenariostudie over lange termijn ontwikkeling van de Noordzee maakt hier onderdeel van uit.

Michel Kurstjens

Michel Kurstjens

CCO at SIF Group

Michel Kurstjens kwam in april 2013 als CCO bij Sif Group werken. Hij is een werktuigbouwkundige die zijn carrière in 1991 begon als ontwerpbouwkundige, kort daarna nam hij een sales-rol op zich in een industrieeltechnische omgeving. Sindsdien heeft Michel 24 jaar ervaring opgedaan in verscheidene technische en industriële verkoopfuncties, als sales directeur, en als algemeen directeur bij verschillende technische, nichebedrijven, waaronder vijftien jaar bij de Industrial Products Division van Aalberts Industries. Het op elkaar afstemmen van kansen in de markt en interne bedrijfsvoering heeft geleid tot winst- en omzetgroei van de bedrijven bij de bedrijven waar hij tijdens zijn carrière heeft gewerkt. Sectoren waar hij in heeft gewerkt zijn onder andere olie & gas, defensie & luchtvaart, automotive, en semiconductors.

Hans van der Spek

Hans van der Spek

Programma Directeur Cleantech / Manager Cluster Energie FME

De combinatie van windenergie en energieopslag lijkt veelbelovend. Om de werkelijke toegevoegde waarde van opslag bij windenergie te onderzoeken hebben WindUnie, Energy Storage NL, DNV en Greenchoice gezamenlijk een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Uit deze studie blijkt dat opslag meerdere waardes kan toevoegen voor de eigenaren en exploitanten van windmolens. In de Masterclass geven tevens aandacht aan de kwaliteitseisen voor energieopslag, de actualiteit van wet- en regelgeving en laten we concrete voorbeelden zien van technologie en toepassingen.

Hans van der Spek van FME zorgt ervoor dat vanuit verschillende partijen de kansen besproken worden.

Andreas von Bobart

Andreas von Bobart

Andreas von Bobart is General Manager van GE’s duurzame energiedivisie vanuit Duitsland. Andreas begon zijn carrière in 1992 in conventionele energietechnologie. Hij kwam in 2000 in de windindustrie en werkte 5 jaar voor GE Energy in Salzbergen, in verschillende functies waaronder head of project management voor Europa. In 2005 ving hij zijn werkzaamheden aan bij SSB, en in 2009 stapte hij over naar Kenersys Europe, waar hij de verantwoording had voor service business in Duitsland en uiteindelijk de algehele verantwoordelijkheid voor Europa. In 2013 keerde hij terug naar GE. Andreas vertegenwoordigt GE’s duurzame energiedivisie in de Power Systems Board van de VDMA, de Duitse branchevereniging voor machinebouw.

John Baken

John Baken

Project Manager TKI wind op Zee

Na een studie werktuigbouwkunde, afgerond aan de TUE (warmte- en stromingstechniek) in 1982. Zijn carrière startte in de warmtekrachtwereld in de industrie, bij het Centrum voor Energiebesparing en bij het Energiebedrijf Amsterdam (EBA). Nadat hij door EBA in staat werd gesteld een MBA-opleiding te volgen, heeft hij als directeur Bureau Nieuwe Energie nieuwe producten en diensten ontwikkeld en in de markt gezet, op basis van decentrale warmtekrachtinstallaties.
Vanaf 1997 heeft John als directeur Ecofys dit bedrijf uitgebouwd naar een internationaal adviesbureau van naam. Sedert medio 2008 werkt John als zelfstandig adviseur. Sedert 2015 is John betrokken geraakt in de Topsector Energie. Voor TKI Energo heeft hij een innovatieprogramma geschreven voor compacte thermische opslag en conversie. Tot en met september 2015 werkte hij als projectleider aan het IPIN-project ‘INZET’ in opdracht van Energiecoöperatie Zeenergie (Zeewolde). Momenteel werkt John onder andere als projectmanager voor het TKI Wind op Zee (internationale afstemming, performance monitoring, systeemintegratie en human capital agenda). Vanuit TKI Wind op Zee heeft hij de Stichting CAREER opgericht met als doel opleiding op het gebied van windenergie in Nederland te coördineren.

Stieneke Boerma

Stieneke Boerma

Stieneke Boerma werkt als projectmanager en bestuursadviseur bij ROC Noorderpoort in Groningen. Ze is altijd bezig met het verbinden van beroepsonderwijs en bedrijfsleven in Noord Nederland en één van de grondleggers van de MBO-opleiding Windturbinetechnicus in Delfzijl. Een opleiding die Noorderpoort past als een handschoen: het is onze passie studenten op te leiden tot succesvolle beroepsbeoefenaar en wij dragen actief bij aan de economische ontwikkeling van Noord Nederland.

Jasper Hugtenburg

Jasper Hugtenburg

Projectleider bij H+N+S Landschapsarchitecten

Jasper Hugtenburg is fysisch geograaf, landschapsarchitect en projectleider bij H+N+S Landschapsarchitecten. Hij richt zich met name op kennisintensieve en strategische projecten op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, met een focus op de energietransitie. In zijn ogen zijn ruimtelijk ontwerpers onmisbaar als gids door het Antropoceen, de huidige geologische periode waarin de mens een doorslaggevende invloed op de conditie van de aarde heeft gekregen. Urgente maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering en de energietransitie vereisen meer dan alleen technische oplossingen; we moeten vooral slimmer omgaan met de ons beschikbare ruimte en hulpbronnen. Ontwerpers zijn als geen ander in staat om werkbare én aantrekkelijke toekomstperspectieven te schetsen.

Hans Timmers

Hans Timmers

Voorzitter NWEA

Hans Timmers: “Groei ontstaat door verbinding en ambitie; windenergie is van ons allemaal!”

De opening wordt onder andere verzorgt door Hans Timmers. Hij geeft aan waar NWEA staat en welke uitdagingen we de komende jaren tegemoet treden in windenergieland.

Na jarenlang statutair bankier te zijn geweest waarbij klantfocus, verandering en mensen centraal hebben gestaan is de brug naar hernieuwbare energie een logische. Bij de Rabobank werd het fiscaal aangevlogen (groencertificaten), nu gaat het om het principe en urgentie. Windenergie is een snel groeiend professioneel vakgebied met nationale en internationale spelers. Ook hier speelt verandering, groei en stakeholdermanagement een rol. Door verbinding te maken met mens en omgeving en ook door een ambitieuze visie neer te zetten met elkaar ontstaat energie. En energie geeft beweging en connectie, facetten die aanspreken!

Chris Bruijnes

Chris Bruijnes

Directeur InnovatieLink

Chris Bruijnes is directeur/bestuurder van InnovatieLink. Met deze stichting zet hij zich in voor het Midden- en Kleinbedrijf in de chemie, energie en bio based economy. Met zijn staf en innovatiemanagers ondersteunt hij honderden bedrijven per jaar met antwoorden op vragen naar financiering, klanten, locaties en netwerken. In de offshore windenergiesector lanceert hij vandaag ‘offshore wind innovators’, een community van MKB-ondernemers die actief zijn in deze nieuwe en groeiende sector.

Bram van Noort

Bram van Noort

Ruim 30 geleden is ENERCON opgericht in Duitsland en sinds 1999 bestaat de Nederlandse vestiging, waar Bram van Noort al snel na de start is begonnen. In de eerste jaren was Bram met een klein team verantwoordelijk voor de verkoop van windparkprojecten. Vanaf 2006 kreeg hij de gehele verantwoording voor de Nederlandse organisatie, welke vervolgens een gestaagde groei doormaakte naar bijna 300 medewerkers.
De laatste investering van ENERCON in Nederland is de verdere uitbouw van haar trainingscentrum naar een internationaal niveau, waar dagelijks 30 cursisten vanuit de gehele wereld worden getraind.
ENERCON is een toonaangevende windturbine fabrikant die zich inzet op de onshore markt. Op dit moment is wereldwijd ruim 43 GW operationeel, waarvan 1.200 MW in Nederland.

 

René Peters

René Peters

Director Gas Technology bij TNO

René Peters is bij TNO verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de technologie op het gebied van gas exploratie en productie. Hij leidt het Upstream Gas Innovatie Program (www.upstream-gas.nl) binnen het  Topconsortium voor Kennis en Innovatie – TKI Gas, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven en deed daar ook zijn promotieonderzoek op stromingsdynamica in gas transport netwerken. Hij begon zijn carrière bij Shell Research (1993 – 1998) op het gebied van productie technologie en kreeg daarna bij TNO diverse technische en leidinggevende functies op het gebied van olie-en gastechnologie. Peters is voorzitter van het Europees Forum voor Zuigercompressoren (www.recip.org) en hij is voorzitter van het EERA Joint Program on Shale Gas (http://www.eera-shalegas.eu).

Maarten de Vries

Maarten de Vries

Senior Associate bij het Amsterdamse kantoor van Roland Berger

Maarten de Vries is Senior Associate bij het Amsterdamse kantoor van Roland Berger. Maarten adviseert industriële bedrijven bij het ontwikkelen van hun strategie, het leiden van hun R&D en het inrichten en verbeteren van innovatie processen. Hij is ook betrokken bij het opzetten van publiek-private samenwerkingen op het gebied van technologische innovatie, zoals bijvoorbeeld het Growth through RD&D in Offshore Wind (GROW) programma. Maarten studeerde af als civiel ingenieur aan de TU Delft, en heeft een MBA titel van INSEAD, Fontainebleau.

Marijn van der Pas

Marijn van der Pas

Manager Communicatie bij NWEA

Marijn van der Pas werkt met name aan de people-kant van de drie pijlers onder duurzaamheid: people, planet & profit. In de sector windenergie gaat het daarbij vooral om het vergroten van de acceptatie onder omwonenden van windmolens en windparken. Als Manager Communicatie bij NWEA maakt hij daarbij graag gebruik van een breed scala aan communicatie-instrumenten: multistakeholder-communicatie, de media, infographics, sociale media en interpersoonlijke communicatie. Marijn van der Pas is naast zijn functie bij NWEA ook vicevoorzitter van het landelijke grassroots natuurfestival Fête de la Nature en campaigner bij FullAI, een ngo voor ethische kunstmatige intelligentie.

Michiel Müller

Michiel Müller

Managing Director at Ecofys

Michiel Müller is verantwoordelijk voor al advieswerk van Ecofys en Navigant in Noord West Europa en het Midden Oosten op het gebied van grootschalige duurzame projectontwikkeling en  beheer, de impact van de energie transitie op het hoog voltage netwerk en markt ontwerp. Hij presenteert de resultaten van een Ecofys studie naar de consequenties van het COP21 akkoord voor de offshore wind, connectiviteit en flexibiliteits opties doelstelling voor 2045, met aandacht voor de noodzakelijke korte termijn acties.

Ernst van Zuijlen

Ernst van Zuijlen

Directeur TKI Wind op Zee en GROW

Als mede-initiatiefnemer van de WindDay Conference zal Ernst van Zuijlen spreken tijdens de opening. Tevens zal hij de sessie over de trends in het offshore wind systeem inleiden en in goede banen leiden.

Ernst van Zuijlen is directeur van het TKI Wind op Zee en het R&D consortium GROW, dat beoogt om de ontwikkeling van offshore windenergie te versnellen naar commerciële uitrol. Eerder was Ernst vicevoorzitter van NWEA en werkzaam bij Ecofys, Evelop en Eneco. Hij was nauw betrokken bij offshore windprojecten als Belwind, Amalia, Sheringham Shoal en diverse projecten in Duitsland.