Het conferentieprogramma van de WindDays 2019 is bekend! In het programma zit een mix van interactieve debatten en diepgravende kennissessies om zodoende de bezoekers bij te praten over de huidige stand van zaken en met een blik op de toekomst weer huiswaarts te sturen.

Drie tracks

Om het makkelijker te maken om te kiezen zijn dit jaar drie tracks ingevoerd in het programma: Wind op Land, Wind op Zee en sector overkoepelende onderwerpen. Binnen de tracks worden onderwerpen behandeld die zich specifiek richten op deze deelonderwerpen. Binnen wind op land worden bijvoorbeeld de Regionale Energie Strategie├źn behandeld. Aan de andere kant komen bij wind op zee onderwerpen als het veilen van kavels aan bod, terwijl het bij de sectorbrede onderwerpen bijvoorbeeld gaat over de ontwikkelingen in het energiesysteem.

Door deze duidelijke scheiding aan te brengen wordt het makkelijker voor mensen om te kiezen in het programma. Door ook nog meer diepgang in de sessies aan te brengen en voor minder sessies te gaan dan vorig jaar bieden wij de bezoekers een maximale kennis update, en met de debatten bieden wij iedereen de gelegenheid om zijn of haar kennis te delen.

Voor het volledige programma kijkt u hier. Wil u deelnemen aan de conferentie? Registreer u dan hier.