De Regionale Energie Strategieën; De kansen en (on)mogelijkheden voor hernieuwbare opwek op land

Plenaire sessie – Track wind op land – Donderdag 13 juni – 10:15-12:15

De Regionale Energie Strategieën (RES) gaan de kaders schetsen voor de verdere uitrol van hernieuwbare opwek op land. Echter, dit proces is pas net van start en kent daardoor nog veel onduidelijkheden. In deze sessie gaan wij proberen meer duidelijkheid te scheppen, en willen wij de dialoog aangaan tussen overheid en bedrijfsleven.