Wind is een hot topic. Steeds meer bedrijven en verenigingen zien dit in en willen hier ook hun bijdrage aan gaan leveren. Daarom presenteren wij dan ook met trots nog drie partners van de WindDays: Energie Nederland, Vattenfall & North Sea Energy Gateway.

Energie Nederland

Van oudsher is Energie Nederland de branchevereniging van de conventionele energie producenten en handelaren. Inmiddels worden er echter steeds meer partijen lid van hen die vol op duurzame energie inzetten. Daarbij hebben wij als windsector veel gezamenlijke belangen waardoor het niet meer dan logisch is dat wij samen optrekken op gezamenlijke thema’s zoals vraagontwikkeling en de trage uitrol van extra netten.Naast hun inbreng in de conferentie organiseert Energie Nederland ook haar ALV tijdens de WindDays. Meer informatie hierover vindt u bij Energie Nederland.

Vattenfall

De missie van Vattenfall laat in een keer zien waarom zij de windsector omarmen: “Fossielvrij in een generatie”. Als partij die zowel ontwikkelaar is van wind op zee (Hollandse Kust Zuid I/II), als van het grootste windpark op land (Die in de kop van Noord-Holland) zijn zij een van de actiefste partijen. Vanuit hun expertise zullen zij hun inbreng hebben in het wind op land programma, en natuurlijk presenteren zij zich als grote speler op de beursvloer.

North Sea Energy Gateway

De kop van Noord-Holland is van oudsher een regio die veel bezig is met offshore activiteiten in de Noordzee. Met de huidige ontwikkelingen rondom wind-op-zee is het voor hen dan ook een logische stap om ook deze partijen van dienst te gaan zijn, voornamelijk in de O&M. Tijdens de WindDays laten zij hier meer over zien tijdens de borrel op 11 juni.