Off-grid offshore wind farms: moet het en kan het?

Debat – Track sector overkoepelend – Woensdag 12 juni 15:15-16:15

Met deze paneldiscussie wordt er naar de langere termijn gekeken naar de integratie van grote hoeveelheden offshore opgewekte elektriciteit. Want wat als deze niet goed meer geïntegreerd kan worden in het elektriciteitsnet? Conversie naar andere energiedragers ligt dan voor de hand, ook vanwege de opslagmogelijkheden. Maar ook energie-intensieve productie van chemicaliën komt in aanmerking. Die conversie kan onshore of offshore. Wat zijn er dan aan mogelijkheden voor bijvoorbeeld offshore conversie en de daarvoor benodigde infrastructuur, techniek, logistiek, risico’s en ecologie, wet- en regelgeving etc?

Sprekers

Het debat zal geleid worden door Bob Meijer van TKI Wind op Zee. Aan dit debat zullen in ieder geval deelnemen: