Participatie: Het containerbegrip ontrafeld

Plenaire sessie – Track wind op land – Woensdag 12 juni 15:15 – 16:30

Participatie, een van de meest gebruikte woorden bij wind op land. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? In deze sessie gaan we op zoek naar het antwoord hierop.

De sprekers zullen vanuit drie verschillende kanten het onderwerp belichten zodat u na afloop naar buiten loopt met een duidelijk beeld van wat er nu echt bedoeld wordt met participatie.