Tijdens de WindDays willen wij graag een breed spectrum aan meningen aan het woord laten komen. Hiervoor nodigen wij diverse sprekers uit, maar we kunnen niet iedereen een plaats op het podium bieden. Dit is best jammer, aangezien er nog veel meer mensen zijn met specifieke kennis die de moeite waard is van het delen. Om toch meer meningen aan het woord te laten hebben wij daarom dit jaar ‘het debat’ geïntroduceerd in het programma.

Iedereen is een expert

Het idee van deze debatten is dat iedereen een expert is op een bepaald gebied, en dat iedereen zijn of haar expertise kan delen tijdens dit debat. Dit doen we door in het midden een debatleider te plaatsen die de sessie introduceert, waarna de hele zaal (jawel, de hele zaal) mee mag discussiëren over het onderwerp. Voor of tegen. Expert of niet. Iedereen is welkom om van elkaar te leren tijdens de debatten.

Zo gaan we het onder andere hebben over het tenderen van windprojecten op land, de kostenreductie van offshore wind (is er een grens aan?) en over hoe een off-grid energiesysteem eruit zou kunnen zien. Bij iedere track verzorgen we iedere dag een debat van een uur, bekijk ze hier in het programma.

Komt u mee discussiëren?