Primeur: RVB presenteert tenderbeleid wind op rijksgronden

De Wind op Zee tenders zijn tegen een veel lagere kostprijs gegund dan verwacht werd. Het eerste windpark zonder subsidie is zelfs al vergund. Tenderen op zee lijkt de kostprijsreductie te stimuleren. Maar hoe zit dit op land? Kunnen we lessen leren van de Wind op Zee tenders? Is de tenderstrategie ook op land toepasbaar?

Het RVB (Rijksvastgoedbedrijf) wil aan de slag met tenders op land. Tijdens de WindDays presenteren zij hun tenderbeleid voor het uitgeven van rijksgronden voor duurzame energie.

Benieuwd naar de aanpak van het RVB de kansen die dit biedt? Kom dan op 13 juni om 15:30 uur naar de sessie Tenderen op land: de oplossing voor kostprijsreductie? Sprekers zijn onder andere Gerard van Oostveen (Nuon), Mark Duppen (BLIX Consultancy) en Karen Kooi (NWEA).

Werken in Wind: het beroep van de toekomst!

De verwachting is dat het aantal banen in wind de komende drie jaar verdubbelt en dat het aantal fte in 2030 stijgt naar 30.000 in de gehele windindustrie. De sector luidt de noodklok: met de verwachte groei van windenergie in Nederland dreigt een enorm tekort aan goedgekwalificeerd technisch personeel.

De tekorten worden voorzien onder zowel academici als HBO- en MBO-studenten. De opleidingscapaciteit is nu onvoldoende om genoeg mensen op te leiden. Bovendien zullen opleidingen hun programma continue moeten aanpassen aan de snelle ontwikkelingen in deze innovatieve sector.

Hoe maken we de huidige en toekomstige studenten enthousiast voor de windsector? Hoe kunnen onderwijsinstellingen een curriculum aanbieden dat aansluit bij de behoeftes van het bedrijfsleven? Hoe kunnen voldoende passende stageplaatsen en afstudeeropdrachten worden gecreëerd? Hoe kunnen het bedrijfsleven en het onderwijs de handen ineenslaan om antwoorden te bieden op deze vragen?

Tijdens de WindDays gaan David-Pieter Molenaar (Siemens Gamesa), Marike Dijksterhuis (Techniekpact) en John Baken (TKI Wind op Zee, CAREER) in een interactieve sessie in op deze vragen en verkennen zij met u de mogelijke antwoorden. De sessie vindt plaats op 13 juni van 13:30-15:00 uur.

Installatie en ontmanteling van windparken op zee

Onder leiding van Arnoud Bosch (Seaway Heavy Lifting)  bespreken we de uitdagingen en ontwikkelingen als het gaat om installatie:  Welke infrastructuur is nodig voor de bouw van offshore windparken? Welke rol kunnen havens spelen? En wat zijn de ontwikkelingen als het gaat om installatieschepen? Deze vragen komen aan bod tijdens de sessie Havens, boten en installatie.

Tegelijkertijd leidt Niels Bijkersma (innogy) de sessie over ontmanteling, hergebruik van onderdelen en het verlengen van de levensduur van windparken op zee. Kunnen fundaties en kabels worden hergebruikt? Zijn er mogelijkheden om onderdelen van windturbines te recyclen? U hoort er meer over op 14 juni om 11.30 uur.

Nieuwe sprekers aangekondigd

 • Lianne Barnhoorn, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten, Omgevingswet: kansen voor windenergie
 • Daan Grooten, Qurrent, lokale betrokkenheid en coöperaties
 • Lexje Rietveld, Eneco, windontwikkelingen: beleid vs. financierbaarheid
 • Michiel Mulder, Stichting Natuur en Milieu, regionale energie- en klimaatstrategieën
 • Martine Verweij, The North Sea Energy Lab, multi-stakeholders pilots in offshore wind farms
 • René Peters, TNO, challenges for the energy transition I: Power supply & System integration in 2050
 • Simon Watson, TU Delft, long term wind energy agenda, alternative offshore energy & wind turbine technology
 • Ben Hendriks, WMC, balance of plant & integration of wind turbine and support structures
 • Dennis Schiricke, OutSmart, operations and maintenance
 • Julie Teuwen, TU Delft, decommissioning/re-use parts of turbines, life time extension
 • Albert van der Hem, BLIX, market models and models for financing
Met dank aan onze event ambassador ENERCON
En met dank aan de topic leaders van de WindDays