Wind Meets Industry

Plenaire sessie – Track wind op zee – Woensdag 12 juni – 13:30 – 14:45

Tot 2030 zal er minsten 11 GW aan extra windenergie worden bijgebouwd op de Nederlandse Noordzee. Maar de sector kan meer. Echter is er afgesproken dat eventueel extra aanbod van de sector slechts zal worden gebouwd als er voldoende vraag is naar elektriciteit. Vanuit het klimaatakkoord komt de (energie-intensieve) industrie naar voren als logische aanknopingspunt hiervoor. Zij verbruiken veel energie en liggen op praktische locaties, veelal in de buurt van de kust. Hoe de samenwerking echter verder eruit gaat zien is nog de vraag.

In deze sessie wordt er vanuit de verschillende betrokken partijen gekeken naar hoe er verder vorm kan worden gegeven aan de samenwerking tussen de windsector en de industrie. Wat heeft de industrie nodig, en hoe kunnen ontwikkelaars van windparken hierop verder anticiperen? U hoort het in deze sessie.