Windturbines langs een snelweg of dijk: hoe veilig is dat?

Masterclass – Track wind op land – Donderdag 13 juni – 10:00-10:30

Het inpassen van nieuwe windturbinelocaties in een dichtbevolkt en dichtbebouwd land als Nederland is een uitdagende opgave. Naast geluid, ecologie, landschappelijke inpassing en slagschaduw speelt het aspect externe veiligheid een belangrijke rol. Externe veiligheidsanalyses (zoals QRA’s) voor windturbines worden uitgevoerd in overeenstemming met richtlijnen uit het Handboek Risicozonering Windturbines. Van dit handboek is momenteel een update gaande waarbij diverse knelpunten in het huidige handboek worden opgepakt.

In de masterclass worden een aantal van deze knelpunten uitgelicht aan de hand van praktijk voorbeelden.

Sprekers

Reinier Chevalking, Consultant Risk & Reliability
NRG Consultancy & Services